Skicka ansökan

Referenser

Advisor Fondförvaltning AB är en PPM-förvaltare som grundades år 1997, och har förvaltat PPM sedan år 2000. Advisor förser privatpersoner med en finansiell tjänst i form av aktiv förvaltning av premiepensionen, som är en del av det Orangea kuvertet som fås årligen av ca 6 000 000 människor.
Syftet och målsättningen med tjänsten är att uppnå en högre avkastning på sitt PPM-sparande. För att uppnå det så bevakar Advisors analytiker marknadens 800 olika fonder dagligen och byter fonder beroende på marknadsläget.

Advisor har idag drygt 50 000 kunder anslutna
till sin PPM-tjänst.

När vårt samarbete med Advisor inleddes för dryg 6 år sedan var kundstocken på 2 500 kunder. Med vår försäljningstaktik levererar vi stadigt ca. 8 000 nya kunder/år samt att vi dessutom servar Advisors numera 50 000 kunder. Vi har hand om marknadsföring, försäljning till nya/befintliga kunder samt kundtjänst.
Utvecklad av Webdom
/